สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 8/2563

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเ.. [2021-01-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรฟาร์ม.. [2021-01-14 ] นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดระยอง เกษตร.. [2021-01-11 ] ประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับลูกเรือที่ติดเชื้อโ.. [2021-01-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ.. [2021-01-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและเฝ.. [2020-12-28 ] บริโภคอาหารสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัย.. [2020-12-28 ] วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพ.. [2020-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตร ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป.. [2020-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองระยอง และกองวิจัยและพั.. [2020-12-17 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 8/2563  

 เผยเเพร่: 2020-12-17  |  อ่าน: 76 ครั้ง