สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเ.. [2021-01-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรฟาร์ม.. [2021-01-14 ] นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดระยอง เกษตร.. [2021-01-11 ] ประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับลูกเรือที่ติดเชื้อโ.. [2021-01-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ.. [2021-01-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและเฝ.. [2020-12-28 ] บริโภคอาหารสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัย.. [2020-12-28 ] วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพ.. [2020-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตร ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป.. [2020-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองระยอง และกองวิจัยและพั.. [2020-12-17 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

 เผยเเพร่: 2020-12-17  |  อ่าน: 214 ครั้ง