สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดระยอง

[2022-01-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง .. [2022-01-11] ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสั.. [2022-01-11] ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง.. [2022-01-07] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน .. [2022-01-07] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 12.. [2021-12-29] ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ.. [2021-12-29] ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิก ช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบโปรแกรมปร.. [2021-12-29] จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก.. [2021-12-21] ตรวจติดตามประเมินผลการเติบโตปลานิล ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล.. [2021-12-09] นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดระยอง 

 เผยเเพร่: 2021-12-09 |  อ่าน: 473 ครั้ง