กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำนวน 55 อัตรา


[2022-06-17] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ.. [2022-06-02] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/.. [2022-05-18] กรมประมงประกาศ ฤดูน้ำแดง 2565.. [2022-05-06] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำประแสร์.. [2022-05-03] ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงในตลาดนัดของดีระยอง “ออฟไลน์” ประจำเดือนเมษาย.. [2022-04-05] " กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 "ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่.. [2022-04-05] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 “ 1.. [2022-03-16] ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั.. [2022-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว.. [2022-03-15] มอบเงินชดเชยเยียวยาจากกรณีได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันดิบรั่ว ให้กับกลุ่.. อ่านทั้งหมด 

กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำนวน 55 อัตรา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำนวน 55 อัตรา ดังนี้

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุทันที 30 อัตรา วุฒิ

- ปวท. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรือ

- อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ

- ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือ

- อนุปริญญา 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รับทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ. และผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. รายละเอียด

https://fisheries.thaijobjob.com/

2. ตำแหน่งเจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน บรรจุ ทันที 22 อัตรา วุฒิปวส. ทุกสาขา และผ่านภาค ก ของ ก.พ. รายละเอียด

https://fisheries.thaijobjob.com/

3. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุทันที 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
- ไม่ต้องผ่านภาค ก

รายละเอียด https://fisheries.thaijobjob.com/

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่

https://fisheries.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น