สำนักงานประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

[2022-01-21] จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fish.. [2022-01-20] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึ.. [2022-01-20] โครงการตามพระราชดำริต่อต้านการขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า.. [2022-01-20] ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล.. [2022-01-20] จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market .. [2022-01-20] ประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประม..  [2022-01-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง .. [2022-01-11] ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสั.. [2022-01-11] ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง.. [2022-01-07] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน .. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย  

 เผยเเพร่: 2022-01-07 |  อ่าน: 111 ครั้ง

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยกรมประมงได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบกรมประมง เป็นเงินรวม 265,000 บาท จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. เรือประมง โชคเจริญวศิน 2 เจ้าของเรือ นายวศิน เจริญพานิช จำนวนเงิน 115,000 บาท

2. เรือประมง ทรัพย์โสภณ 1 เจ้าของเรือ นางสุวลัย ประเสริฐดี จำนวนเงิน 95,000 บาท

3. เรือประมง อินทรีบูรพา 444  เจ้าของเรือ นายอำนาจ ยังมี จำนวนเงิน 30,000 บาท

4. เรือประมง โชคแคทรียา เจ้าของเรือ นายปรีดา สุวรรณฉิม จำนวนเงิน 25,000 บาท