พิธีทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับ) จำนวน 2,500 ชุด

[2022-01-21] จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fish.. [2022-01-20] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึ.. [2022-01-20] โครงการตามพระราชดำริต่อต้านการขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า.. [2022-01-20] ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล.. [2022-01-20] จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market .. [2022-01-20] ประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประม..  [2022-01-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง .. [2022-01-11] ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสั.. [2022-01-11] ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง.. [2022-01-07] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน .. อ่านทั้งหมด 

พิธีทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับ) จำนวน 2,500 ชุด 

 เผยเเพร่: 2022-01-07 |  อ่าน: 112 ครั้ง

 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับได้หรือไอ้โง่) จำนวน 2,500 ชุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้เครื่องประมงที่ผิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรง พร้อมกันนี้ได้ปล่อยหอยหวานและปลาฉลามกบเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับชายฝั่งทะเลระยอง ณ? ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง