วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง


[2022-11-23] โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565.. [2022-09-12] ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2022-09-05] การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง.. [2022-09-02] พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรร.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-08-05] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเ.. [2022-08-05] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา.. [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2022-06-17] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ.. [2022-06-02] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัด/หน่วยงานกรมประมง จังหวัดระยอง/นายกสมาคมประมงสุนทรภู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ตามนโยบาย รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) โดยจัดปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว บริเวณอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 400,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ซำฆ้อ อ.เขาชะเมา?จ.ระยอง?โดยมีท่านนพ.บัญญัติ  เจตนจันท์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ส.ส.ระยอง) เป็นประธาน