วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

[2022-01-21] จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fish.. [2022-01-20] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึ.. [2022-01-20] โครงการตามพระราชดำริต่อต้านการขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า.. [2022-01-20] ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล.. [2022-01-20] จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market .. [2022-01-20] ประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประม..  [2022-01-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง .. [2022-01-11] ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสั.. [2022-01-11] ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง.. [2022-01-07] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน .. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง  

 เผยเเพร่: 2022-01-07 |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัด/หน่วยงานกรมประมง จังหวัดระยอง/นายกสมาคมประมงสุนทรภู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ตามนโยบาย รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) โดยจัดปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว บริเวณอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 400,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ซำฆ้อ อ.เขาชะเมา?จ.ระยอง?โดยมีท่านนพ.บัญญัติ  เจตนจันท์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ส.ส.ระยอง) เป็นประธาน