ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันนี้ 1 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้.. [2021-09-01 ] วันที่ 1? กันยายน? 2564 นายเสรี? เรือนหล้า? ประมงจังหวัดระยอง ร่วมส่งม.. [2021-09-01 ] วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายเสรี? เรือนหล้า? ประมงจังหวัดระยอง? ร่วมประ.. [2021-09-01 ] วันนี้ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย.. [2021-08-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเ.. [2021-08-20 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยองเข้าร่วมชุดเฉพาะกิจตรว.. [2021-08-19 ] ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจ.. [2021-08-18 ] ประชาสัมพันธ์..ขั้นตอนการขออนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตามมาตรา 65 แห่งพระร.. [2021-08-18 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื.. [2021-08-13 ] วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป.. [2021-08-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 

 เผยเเพร่: 2021-08-13  |  อ่าน: 197 ครั้ง

 

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

- เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถส่งแบบบันทึกบุคคลเข้ารับสรรหาฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ทาง E-mail : paco_ryg@opsmoac.go.th