ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2564

..ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจ.. เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “พื้นฐานการ Live เพื่อเพิ่.. [2021-06-14 ] แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด (ปลามังกร).. [2021-06-10 ] วันที่ 3 มิถุนายน 2564 จังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง.. [2021-06-04 ] กรมประมงเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน .. [2021-05-12 ] กรมประมงประกาศรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกร เพื่อเข้ารับการคัด.. [2021-05-12 ] ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวา.. [2021-05-05 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2021-05-05 ] วันที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ติดตามโครงการพัฒนาอาชี.. [2021-04-29 ] วันที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบลูกตะพ.. [2021-04-29 ] วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง นายเสรี เรือนหล้า ประมงจั.. [2021-04-22 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2564  

 เผยเเพร่: 2021-04-22  |  อ่าน: 90 ครั้ง