ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ใช้-ครอบครอง“ไอ้โง่”เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี.. [2021-07-22 ] >> สสว. เชิญชวน SME ทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ผ่าน Thaisme.. [2021-07-12 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าว.. [2021-07-08 ] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา.. [2021-07-05 ] กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาลบาล สัญญาจ้าง 1 ป.. [2021-06-28 ] ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง.. [2021-06-09 ] ??ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการกำกับดูแลผู้ผลิตและจำหน่ายนอเพลียสลูกกุ้งขา.. [2021-04-20 ] กรมประมง..รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระชั.. [2021-03-21 ] ประกาศ เกษตรกรภายใต้ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตและการตลาดกุ้งท.. [2021-03-16 ] ข้อควรปฎิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ ในสถานการณ์โรคระบาด COV.. [2021-01-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2021-01-27  |  อ่าน: 415 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
1. หนังสือคนประจำเรือซึ่งจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (มีชื่ออยู่ใน Name list และมีใบอนุญาตทำงานฉบับเดิม)
2. การต่ออายุหนังสือคนประจำเรือสามารถใช้บัญชีรายชื่อ (Name list)ที่กรมการจัดหางานออกให้ และใบอนุญาตทำงานฉบับเดิมเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอแทนใบอนุญาตทำงานฯ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานอื่น โดยหนังสือคนประจำเรือที่ได้รับการต่ออายุจะใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563