สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจรายย่อย หลักสูตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

วันที่ 11 พ.ย. 63 หัวหน้าศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นวิท.. [2020-11-11 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.. [2020-10-14 ] สำนักงานประมงขลบุรี เชิญผู้ที่สนใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "นิล.. [2020-09-03 ] ขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างจัดทำทุ่นลอยน้ำแสดงเขตการทำการประมงด้ว.. [2020-08-26 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ การ.. [2020-08-26 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-11 ] ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทยที่เป็นผู้คว.. [2020-08-05 ] โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง สำหรับเรือประมงพาณ.. [2020-07-01 ] อบรมหลักสูตรออนไลน์ DGTFarm ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ฟรี!!.. [2020-06-24 ] กรมประมง  เปิดให้ขอสินเชื่อ"โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอ.. [2020-06-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจรายย่อย หลักสูตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 263 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจรายย่อย หลักสูตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ประมง
มีรายได้ไม่เกิน 1. 2 ล้านบาทต่อปี
 มีการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน / เจ้าของคนเดียว / นิติบุคคล
ได้การรับรองสถานที่ผลิตจากอย. หรือมีแผนจะยื่นขอการรับรองภายใน 1 ปี

รอบที่ 1 วันที่ 21-22 เมษายน 2563 รอบที่ 2 วันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ
รับจำนวนจำกัด รอบละ 100 คน