ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป


[2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ฝึกอบรมโครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.. [2023-05-24] ประชุมรับฟังตวามคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดห้วงเวลาทำการประม.. [2023-05-24] ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลตามหลักพันธุศาสตร์.. [2023-05-23] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบ.. อ่านทั้งหมด 

ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับ

ร้าน Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป ทำความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มในการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

ไปยังผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการปรับตัวสำหรับเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่

ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

Zoom Meeting (Meeting ID : 947 6978 1087 Passcode : 358976)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

????????*แบบตอบกลับการเข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherman

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSegNx.../viewform

????????*VDO นำเสนอระบบ Fisheries shop fisherman

https://www.youtube.com/watch?v=PljZyxFwGaM