ประชุมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ


[2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมประมง ชาวประมง ผู้ปร.. [2023-06-01] ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน.. [2023-06-01] เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้า.. [2023-06-01] ร่วมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายแพหอยที่ขวางช่องทางเดินเรือรับส่งผู้ป่วยข.. [2023-06-01] ตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook