ลงพื้นที่รับแจ้งการขออนุญาตเลี้ยงกุ้งทะเล ณ ฟาร์มกุ้ง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


[2023-03-23] ระชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-23] ติดตามการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบฟาร์มจระเข้.. [2023-03-21] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศหาแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้.. [2023-03-21] ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุร.. [2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี.. [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fishe.. [2023-03-07] งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. [2023-03-07] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่รับแจ้งการขออนุญาตเลี้ยงกุ้งทะเล ณ ฟาร์มกุ้ง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2566  นายณัฐพงค์  วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรีมอบหมาย    นายปริญญ์ วิรุณราชนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีพร้อม ประมงอำเภอพนัสนิคมและประมงอำเภอบ้านบึง ลงพื้นที่รับแจ้งการขออนุญาตเลี้ยงกุ้งทะเล ณ ฟาร์มกุ้ง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี