นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์


[2023-03-31] ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประ.. [2023-03-31] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบบ่อปลาทรงเลี้ยง ณ พระตำหนักพิมานมาศ.. [2023-03-27] การประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจ.. [2023-03-27] บูรณาการดำเนินงานคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-03-23] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-23] ติดตามการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบฟาร์มจระเข้.. [2023-03-21] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศหาแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้.. [2023-03-21] ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุร.. [2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี.. [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fishe.. อ่านทั้งหมด 

นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐพงค์  วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี  มอบนางอภิญญา เรณูนวล หัวกลุ่มพัฒนาและส่งเสริม นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ๊อปลา ปลานิลแดดเดียว และ ปลา 1,000 ลำ ในงานเกษตรแฟร์ มก.บางเขน ยอดจำหน่าย 2 วัน รวม 19,090 บาท