ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบ IOT และเข้าสอบสวนโรคในกุ้งทะเล


[2023-03-31] ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประ.. [2023-03-31] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบบ่อปลาทรงเลี้ยง ณ พระตำหนักพิมานมาศ.. [2023-03-27] การประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจ.. [2023-03-27] บูรณาการดำเนินงานคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-03-23] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-23] ติดตามการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบฟาร์มจระเข้.. [2023-03-21] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศหาแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้.. [2023-03-21] ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุร.. [2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี.. [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fishe.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบ IOT และเข้าสอบสวนโรคในกุ้งทะเล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอำเภอพานทองและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบ IOT ในเครื่องของเกษตรกร 1 ราย พื้นที่อำเภอพานทอง และเข้าสอบสวนโรคในกุ้งทะเลของเกษตรกร 3 ราย ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมและพานทอง