ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม


[2023-03-27] การประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจ.. [2023-03-27] บูรณาการดำเนินงานคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-03-23] ระชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-23] ติดตามการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบฟาร์มจระเข้.. [2023-03-21] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศหาแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้.. [2023-03-21] ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุร.. [2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี.. [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fishe.. [2023-03-07] งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. อ่านทั้งหมด 

ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 13 มกราคม 2566
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง ประมงอำเภอพนัสนิคม ได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี ในการรับต่อทะเบียนเกษตรกร เก็บข้อมูลสถิติ รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งทะเล ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบAPD รวมจำนวน 39 ราย และได้ประชาสัมพันธ์การส่งกุ้งตรวจโรคผ่าน walk in ซึ่งได้ตัวอย่างกุ้งทะเล จำนวน 2 ราย 2 ตัวอย่าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จะรวบรวมส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรีต่อไปวันที่ 13 มกราคม 2566
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง ประมงอำเภอพนัสนิคม ได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี ในการรับต่อทะเบียนเกษตรกร เก็บข้อมูลสถิติ รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งทะเล ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบAPD รวมจำนวน 39 ราย และได้ประชาสัมพันธ์การส่งกุ้งตรวจโรคผ่าน walk in ซึ่งได้ตัวอย่างกุ้งทะเล จำนวน 2 ราย 2 ตัวอย่าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จะรวบรวมส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรีต่อไป