ชวนเที่ยวงานวันดินโลก 10-11 ธ.ค. 65 เข้างาน ฟรี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี


[2023-02-06] นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์.. [2023-02-06] ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบ IOT และเข้าสอบสวนโรคในกุ้งทะเล.. [2023-01-31] ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนา 5 ด้าน กลุ่มแปลงใหญ่.. [2023-01-31] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/256.. [2023-01-30] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง.. [2023-01-27] ประชาสัมพันธ์.. [2023-01-25] พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน.. [2023-01-25] ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-23] ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี.. อ่านทั้งหมด 

ชวนเที่ยวงานวันดินโลก 10-11 ธ.ค. 65 เข้างาน ฟรี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


?? ชวนเที่ยวงานวันดินโลก 10-11 ธ.ค. 65 ??

 เข้างาน ฟรี  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

งานนนี้เกี่ยวกับอะไร? มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้อะไรให้ได้เรียนบ้าง? สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ลิ้งค์นี้เลย

https://www.mabueang.com/post/มหกรรมวันดินโลก-ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

คอร์สเรียนที่น่าสนใจในงาน

https://www.mabueang.com/event