เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565


[2023-01-27] ประชาสัมพันธ์.. [2023-01-25] พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน.. [2023-01-25] ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-23] ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี.. [2023-01-23] ร่วมตรวจสอบ?ฟาร์ม?เลี้ยงกุ้งที่แจ้งประกอบกิจการ?การเพาะเลี้ยง?สัตว์?น้.. [2023-01-18] พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.. [2023-01-18] ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจส.. [2023-01-18] เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.. [2023-01-16] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  โดยมีนายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม วาระที่เสนอเพื่อพิจารณา คือ รับรองแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง (หอยแมลงภู่) ของกลุ่มผุ้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ บ้านปากคลอง เพื่อเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 โดยที่ประชุมมีมติรับรองแปลงใหญ่ดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการต่อไปวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี   ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม วาระที่เสนอเพื่อพิจารณา คือ รับรองแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง (หอยแมลงภู่) ของกลุ่มผุ้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ บ้านปากคลอง เพื่อเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2566 โดยที่ประชุมมีมติรับรองแปลงใหญ่ดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการต่อไป