โครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ?


[2023-01-27] ประชาสัมพันธ์.. [2023-01-25] พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน.. [2023-01-25] ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-23] ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี.. [2023-01-23] ร่วมตรวจสอบ?ฟาร์ม?เลี้ยงกุ้งที่แจ้งประกอบกิจการ?การเพาะเลี้ยง?สัตว์?น้.. [2023-01-18] พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.. [2023-01-18] ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจส.. [2023-01-18] เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.. [2023-01-16] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. อ่านทั้งหมด 

โครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ?  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายปริญญ์ วิรุณราช นักวิชาการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ลงพื้นที่คัดเลือก?พื้นที่?แหล่งน้ำและประชุมกรรมการ?หมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ? ณ? อ่าง?เก็บ?น้ำ?ซอย?ชาลี? ตำบลพลวงทอง? อำเภอบ่อทอง?  จังหวัด?ชลบุรี? และตรวจเยี่ยมเกษตรกร?ที่เข้าร่วมโครงการเกษตร?ทฤษฎี?ใหม่? ปี? 66? ในพื้นที่อำเภอ?บ่อทอง?จำนวน? 2? ราย