โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566


[2023-01-27] ประชาสัมพันธ์.. [2023-01-25] พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน.. [2023-01-25] ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-23] ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี.. [2023-01-23] ร่วมตรวจสอบ?ฟาร์ม?เลี้ยงกุ้งที่แจ้งประกอบกิจการ?การเพาะเลี้ยง?สัตว์?น้.. [2023-01-18] พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.. [2023-01-18] ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจส.. [2023-01-18] เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.. [2023-01-16] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. อ่านทั้งหมด 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงค์ วรรพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ประมงอำเภอพานทอง และประมงอำเภอพนัสนิคมตรวจเยี่ยมและสำรวจแหล่งน้ำของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอพานทองจำนวน 2 ราย และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จำนวน 5 ราย ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566 เพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้และมอบพันธุ์ปลาต่อไป