โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


[2022-09-09] รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง.. [2022-09-05] ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาว) จ.. [2022-09-05] ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-08-30] กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่.. [2022-08-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [2022-08-24] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-08-22] ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในส.. [2022-08-22] โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุ.. [2022-08-15] โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์.. [2022-08-15] แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการส.. อ่านทั้งหมด 

โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่  15 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี และนางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มาจำหน่าย สินค้าปลานิล เช่น จ้อปลานิล น้ำพริกปลานิล ปลานิลผง ปลานิลแดดเดียว ตามโครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.บางพระ) โดยมีนายภัครภรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมร้านจำหน่าย โดยมียอดจำหน่ายสินค้า จำนวน 4,550 บาท