ประชาสัมพันธ์ แบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต


ประชาสัมพันธ์ แบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประชาสัมพันธ์

แบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้จัดทำแบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมงในรูปแบบ Google form เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิตสามารถยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่ใช้ทางการประมง ผ่านทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ https://forms.gle/ec6SW8RFVuXxtHye8 หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

#วัตถุอันตรายทางการประมง #ร้านค้าปัจจัยกา