ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32


ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


กรมประมงขอเชิญ นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32 หัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

เปิดรับสมัครผลงาน : 19 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (การส่งผลงาน ด้วยภายใต้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น)

ประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2565