สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลปรกฟ้า ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี พบจระเข้ในบ่อน้ำบริเวณบ้าน


สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลปรกฟ้า ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี พบจระเข้ในบ่อน้ำบริเวณบ้าน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลปรกฟ้า ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี พบจระเข้ในบ่อน้ำบริเวณบ้าน
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายประมงอำเภอเกาะจันทร์เข้าตรวจสอบร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จากนั้นในวันที่ 22 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์(ระยอง) ร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏบัติงานขอบพนักงานเจ้าหน้าที่ประมง(ชปพ.) ได้ลงพื้นที่เพือปฏิบัติการจับจระเข้ และสามารถจับจระเข้ตัวดังกล่าวได้ในวันที่ 23 เมษายน 2565 พบว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดขนาด 1.5 เมตร โดยมีชปพ. 2 ราย ได้รับบาดเจ็บ
และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง ประมงอำเภอเกาะจันทร์และนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมง(ชปพ.) ทั้ง 2 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการร่วมจับจระเข้
โดยจระเข้ตัวดังกล่าวสำนักงานประมงจังหวัดจะประกาศเพื่อหาเจ้าของต่อไป หากไม่มีผู้ใดแสดงตนความเป็นเจ้าของ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าตกเป็นของแผ่นดิน