วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง เข้าตรวจสอบจระเข้ ที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนมามอบให้ศาลเจ้าในอำเภอบ่อทอง


[2022-06-28] แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”.. [2022-06-17] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่.. [2022-06-17] ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร.. [2022-05-26] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี.. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/05/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (10/05/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (25/04/2565).. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง เข้าตรวจสอบจระเข้ ที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนมามอบให้ศาลเจ้าในอำเภอบ่อทอง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาควันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง เข้าตรวจสอบจระเข้ ที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนมามอบให้ศาลเจ้าในอำเภอบ่อทอง จากการตรวจสอบพบว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืด ขนาดประมาณ 3 เมตร