คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง


คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และ ประมงอำเภอพนัสนิคม ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาสวยงามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี