ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


??ประชาสัมพันธ์?? เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ทางเว็ปไวต์ http://apd.fisheries.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และสามารถทดลองใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำทางเว็ปไซต์ http://apd.fisheries.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และสามารถใช้หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำที่ได้จากการทดลองใช้งานระบบเป็นหลักฐานในการซื้อขายสัตว์น้ำได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นขอทดลองเข้าใช้งานระบบและได้ใช้งานระบบแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ยื่นคำขอใช้งานตามประกาศนี้แล้ว