ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัด


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้มาจากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาใช้สืบค้นข้อมูลไมโครชิปปลาตะพัด โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ https://arowana.fisheries.go.th หรือสามารถสแกน QR code ตามที่ปรากฏ