บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล