สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประก.. [2021-10-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-09-10 ] แนวทางการดำเนินการเพิ่มเรือ.. [2021-09-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดวางถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถว.. [2021-08-10 ] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564.. [2021-08-10 ] เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-08-09 ] ข้อมูล 1 ตำบล.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเ.. [2021-08-05 ] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564.. [2021-08-04 ] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564
ลำดับที่ ชื่อแปลง แปลงประจำปี ตำบล อำเภอ สินค้าหลัก จำนวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่)
1 แปลงใหญ่ปลานิล 2559 บางหัก พานทอง ปลานิล 300 3225
2 แปลงใหญ่ปลานิล 2560 เกาะลอย พานทอง ปลานิล 50 657.5
3 แปลงใหญ่ปลานิล 2561 ท่าข้าม พนัสนิคม ปลานิล 31 697
4 แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม 2562 ท่าข้าม พนัสนิคม กุ้งก้ามกราม 18 357
รวม 399 4,936.50