ข้อมูล 1 ตำบล

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประก.. [2021-10-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-09-10 ] แนวทางการดำเนินการเพิ่มเรือ.. [2021-09-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดวางถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถว.. [2021-08-10 ] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564.. [2021-08-10 ] เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-08-09 ] ข้อมูล 1 ตำบล.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเ.. [2021-08-05 ] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564.. [2021-08-04 ] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูล 1 ตำบล 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 141 ครั้ง

 

ข้อมูล 1 ตำบล
 ด้านประมง : สนับสนุนปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ปลานิล ขนาด  5 - 7  เซนติเมตร จำนวน 700 ตัว/ราย อาหารปลากินพืชเบอร์ 1 จำนวน 1 กระสอบ/ราย (กรมประมงเป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งหมด) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำของบ่อน้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่ามีปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการปล่อยปลา จำนวน 37 บ่อ ซึ่งจะได้รับพันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาในเดือนสิงหาคม 2564  และจะดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำของบ่อที่เหลือ จำนวน 12 บ่อ ในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อนัดรับปัจจัยการผลิตในเดือนถัดไป