สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประก.. [2021-10-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-09-10 ] แนวทางการดำเนินการเพิ่มเรือ.. [2021-09-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดวางถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถว.. [2021-08-10 ] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564.. [2021-08-10 ] เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-08-09 ] ข้อมูล 1 ตำบล.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเ.. [2021-08-05 ] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564.. [2021-08-04 ] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 146 ครั้ง

 

สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
ลำดับที่ อำเภอ  จำนวนฟาร์ม (ฟาร์ม) ประเภทการเลี้ยง พื้นที่ประกอบกิจการ (ไร่) พื้นที่สถานประกอบกิจการ (ไร่) พื้นที่ที่ดินทั้งหมด (ไร่)
ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟักและอนุบาล โรงเพาะฟัก
1 เกาะจันทร์ 1 1 - - 16 16 23
2 บ่อทอง 4 4 - - 164 178 273
3 พนัสนิคม 703 703 - - 9,256.58 9,616.70 12,209.06
4 พานทอง 582 581 1 - 10,412.71 10,492 11,574.74
5 เมืองชลบุรี 180 17 160 3 404.52 462.97 518.96
6 ศรีราชา 21 3 21 3 6.67 20.43 41.02
7 สัตหีบ 6 2 1 4 7.94 17.75 51
8 หนองใหญ่ 1 1 - - 15 17 40
รวม   1,498.00    1,312.00               183.00         10.00         20,283.42   20,820.85       24,730.78