รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประก.. [2021-10-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-09-10 ] แนวทางการดำเนินการเพิ่มเรือ.. [2021-09-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดวางถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถว.. [2021-08-10 ] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564.. [2021-08-10 ] เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-08-09 ] ข้อมูล 1 ตำบล.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเ.. [2021-08-05 ] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564.. [2021-08-04 ] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564  

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 147 ครั้ง

 

รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนศูนย์หลัก (แห่ง) จำนวนศูนย์เครือข่าย ด้านประมง (แห่ง)
1 เมืองชลบุรี 1 7
2 พนัสนิคม 1 7
3 บางละมุง 1 7
4 พานทอง 1 8
5 หนองใหญ่ 1 7
6 เกาะจันทร์ 1 7
7 สัตหีบ 1 7
8 เกาะสีชัง 1 4
9 ศรีราชา 1 7
10 บ้านบึง 1 9
11 บ่อทอง 1 7
รวม 11 77