ข้อมูลจำนวนเรือประมง ประเภทเรือ เรือกลประมงทะเล ประเภทการใช้ ทำการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-09-10 ] แนวทางการดำเนินการเพิ่มเรือ.. [2021-09-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดวางถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถว.. [2021-08-10 ] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564.. [2021-08-10 ] เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-08-09 ] ข้อมูล 1 ตำบล.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเ.. [2021-08-05 ] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564.. [2021-08-04 ] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ.. [2021-08-03 ] รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุร.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลจำนวนเรือประมง ประเภทเรือ เรือกลประมงทะเล ประเภทการใช้ ทำการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 125 ครั้ง

 

ข้อมูลจำนวนเรือประมง ประเภทเรือ เรือกลประมงทะเล ประเภทการใช้ ทำการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี

ขนาดเรือ
จำนวน (ลำ)
ชั้น 1 (60 ตันกรอสขึ้นไป)
96
ชั้น 2 (10 – ต่ำกว่า 60 ตันกรอส) 153
ชั้น 3 (ต่ำกว่า 10 ตันกรอส) 1,782
รวม 2,031

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

ขนาดเรือ
จำนวน (ลำ)
ชั้น 1 (60 ตันกรอสขึ้นไป) 30
ชั้น 2 (10 – ต่ำกว่า 60 ตันกรอส) 64
ชั้น 3 (ต่ำกว่า 10 ตันกรอส) 974
รวม 1,068
 

 

จำนวนเรือประมงในจังหวัดชลบุรีจำนวนเรือประมงในจังหวัดชลบุรี

 

ขนาดเรือ จำนวน (ลำ)
ชั้น 1 (60 ตันกรอสขึ้นไป)ชั้น
126
ชั้น 2 (10 – ต่ำกว่า 60 ตันกรอส) 217
ชั้น 3 (ต่ำกว่า 10 ตันกรอส) 2,756
รวม 3,099

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564