ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000