ติดต่อหน่วยงาน 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5482 5594-5  โทรสาร 0 5482 5595

E-mail : lpg-fisheries@hotmail.com

www4.fisheries.go.th/if-lampang