ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 เผยเเพร่: 2020-01-14 |  ผู้สนใจ: 90
 

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการ

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
 •   ประกาศวันที่: 2020-01-14
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-01-16
 •   ติดต่อโทร: 054825594-5
 •   E-mail: lpg-fisheries@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (29,093)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (10,335) แผนผัง.. (2,722) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,080) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (2,062) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,636) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,497) ผังองค์กร.. (1,352) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,233) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,233) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,223) ประวัติ.. (1,145) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,128) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,020) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (972) G-Chat.. (935) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (907) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (901) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (892) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (875)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

   103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000