ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง

 เผยเเพร่: 2018-12-04 |  ผู้สนใจ: 59
 

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอราคาการจ้างเหมาบริการ ได้แก่

1. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 3 ราย

2. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร จำนวน 1 ราย

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง
 •   ประกาศวันที่: 2018-11-30
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-31
 •   ติดต่อโทร: 077-816235-6
 •   E-mail: payam_sp8@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ PIPO ระนอง .. (564)  วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 .. (504) ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง.. (476) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒.. (344) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑.. (304) ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (302) ที่ตั้ง.. (301) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓.. (287) ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. (287) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ.. (277) ร่วมประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำของผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกจังหวัดระนอง ตาม พรก.การประมง 2558 .. (262) ภารกิจ.. (246) ผอ.ศรชล เขต ๓ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง.. (234) อบรมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560.. (233) วันที่ 31มีนาคม 60 เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน .. (200) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง จัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการแจ้ง.. (198) ศจร.ระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง ตาม ม.81(2), ม.85 วรรค1 และม.86 วรรค3 ตามพรก.การประมง 2558 และ พรก.การประมง(.. (175) ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง งานด้านเอกสารธุรการ และงานด้านสื่อสาร.. (175) ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561.. (166) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (163)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง

   ๑๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐