ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง

 เผยเเพร่: 2018-12-04 |  ผู้สนใจ: 50
 

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอราคาการจ้างเหมาบริการ ได้แก่

1. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 3 ราย

2. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร จำนวน 1 ราย

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง
 •   ประกาศวันที่: 2018-11-30
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-31
 •   ติดต่อโทร: 077-816235-6
 •   E-mail: payam_sp8@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ PIPO ระนอง .. (511)  วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 .. (463) ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง.. (437) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒.. (304) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑.. (264) ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (264) ที่ตั้ง.. (262) ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. (256) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ.. (255) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓.. (253) ร่วมประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำของผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกจังหวัดระนอง ตาม พรก.การประมง 2558 .. (238) ภารกิจ.. (217) ผอ.ศรชล เขต ๓ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง.. (213) อบรมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560.. (209) วันที่ 31มีนาคม 60 เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน .. (178) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง จัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการแจ้ง.. (175) ศจร.ระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง ตาม ม.81(2), ม.85 วรรค1 และม.86 วรรค3 ตามพรก.การประมง 2558 และ พรก.การประมง(.. (158) ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง งานด้านเอกสารธุรการ และงานด้านสื่อสาร.. (150) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (145) ภาพกิจกรรม.. (142)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง

   ๑๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐