เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา - บาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

 เผยเเพร่: 2018-09-25 |  ผู้สนใจ: 140
 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา - บาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง
 •   ประกาศวันที่: 2018-09-20
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-10-01
 •   ติดต่อโทร: 035866497
 •   E-mail: sf-aongthong@hotmail.com
 •  Hits 10 อันดับ
 • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,052)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,965) ประวัติศูนย์ .. (1,653) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,479) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,391) ปล่อยกบลงนา.. (1,272) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,224) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,177) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,123)

  Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

   หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140