ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-04  |   ข่าววันที่: 2018-02-04  |  490 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-04  |   ข่าววันที่: 2018-02-03  |  409 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-04  |   ข่าววันที่: 2018-02-02  |  421 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-04  |   ข่าววันที่: 2018-02-01  |  383 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-04  |   ข่าววันที่: 2018-01-30  |  408 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,613)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,390) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,241) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,093) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,087) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,078) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (1,041) ประชาสัมพันธ์.. (1,002) ประชาสัมพันธ์.. (946) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (928)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110