ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2560...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |   ข่าววันที่: 2017-10-21  |  341 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |   ข่าววันที่: 2017-10-20  |  356 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |   ข่าววันที่: 2017-10-20  |  332 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-16  |   ข่าววันที่: 2017-10-16  |  454 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-16  |   ข่าววันที่: 2017-10-16  |  617 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,587)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,355) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,201) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,072) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,059) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,049) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (1,016) ประชาสัมพันธ์.. (960) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (909) ประชาสัมพันธ์.. (909)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110