ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-19  |   ข่าววันที่: 2018-02-18  |  475 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-19  |   ข่าววันที่: 2018-02-17  |  492 ครั้งประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-15  |   ข่าววันที่: 2018-02-15  |  386 ครั้ง

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,616)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,397) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,248) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,096) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,094) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,083) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (1,045) ประชาสัมพันธ์.. (1,005) ประชาสัมพันธ์.. (950) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (931)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110