ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนราธิวาส


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน)   182   ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564   145  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน)   140  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564   138  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี)   137  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565   135  ปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   134  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564   130  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   127  สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่งออกทางด่า...  127

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110    narainspectiion@gmail.com   073-581000   073-581000   แฟนเพจ