ข่าวกิจกรรม ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,476)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,391) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (854) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (821) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (820) หน่วยงานในสังกัด.. (816) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (800) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (793) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (738) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (668) CIUU.. (622) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (595) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (582) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (559) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (532) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (520) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (520) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (506) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (492) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (483)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000