ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จากเดิมวันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2565 เป็น วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)


ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จากเดิมวันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2565 เป็น วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565 ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จากเดิมวันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2565 เป็น วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต6 (ประจวบคีรีขันธ์)   206   รายงาน ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   180  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   178  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   163  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   151  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   140  ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินแล...  137  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   133  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   120  ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000     singkhorndof@gmail.com   0 3290 6099   0 3290 6099   แฟนเพจ