บทความศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

-ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำต่างประเทศที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564

สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ ,สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ,สถิตินำเข้า - ส่งออก วัตถุอันตราย,สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี64

จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ด่านตรวจประมงชุมพร

จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี    

จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกเทียบท่ารายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564

จำนวนเที่ยวเรือแจ้งเข้าออกและผลการออกตรวจ ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

จำนวนเที่ยวเรือแจ้งเข้าออกและผลการออกตรวจ ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

จำนวนเที่ยวเรือแจ้งเข้าออกและผลการออกตรวจ ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

จำนวนเที่ยวเรือแจ้งเข้าออกและผลการออกตรวจ ของด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจำเดือนมกราคม 2564

จำนวนเที่ยวเรือแจ้งเข้าออกและผลการออกตรวจ ของด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจำเดือนมกราคม 2564

จำนวนเที่ยวเรือแจ้งเข้าออกและผลการออกตรวจ ของด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจำเดือนมกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 กันยายน 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา ได้แก่ กุ้งมังกรและกั้งตั๊กแตนมีชีวิต ปลาทูสั้นทั้งตัวแช่แข็ง หมึกกล้วย ปลาลิ้นหมา ปลาอินทรี ปลากะพง ปลาเก๋า หมึกหอม ปลาดบเงิน และปลาโอดำทั้งตัวแช่เย็นผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จึงได้อนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำผ่านระบบ FSW

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานประจำจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ''กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน'' โดยได้ดำเนินการเก็บกวาดขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการสำนักงานให้มีความสะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจึงได้รับประทานอาหารร่วมกัน

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (2,029)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,536) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (1,032) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (1,013) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (984) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (927) หน่วยงานในสังกัด.. (915) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (910) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (858) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (760) CIUU.. (715) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (680) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (674) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (665) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (612) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (604) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (597) ภารกิจ.. (581) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (567) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (548)