บทความศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

-ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำต่างประเทศที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564

สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ ,สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ,สถิตินำเข้า - ส่งออก วัตถุอันตราย,สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี64

จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ด่านตรวจประมงชุมพร

จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี    

จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกเทียบท่ารายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ