ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำต่างประเทศที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564


ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำต่างประเทศที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


-ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำต่างประเทศที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564