สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์ 


  ประเทศไทยศูนย์รวมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต แต่อาจจะต้อง สูญเสียชนิดพันธุ์พื้นเมืองในระบบนิเวศไป หากมีการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หรือ เอเลี่ยนสปีชีส์ (alien species)