ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ตรวจยึดอวนรังคลองยี่สาร 11 ปาก 


ออกตรวจควบคุมท่าเสลา 


ออกตรวจเขื่อนแก่งกระจาน 


ตรวจยึดข่ายลอยพุบอน 


ประชุมเรื่องการใช้น้ำ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!