ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (833)  ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (350) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (337) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (309) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (304) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (295) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (278) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (258) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (246) ประวัติหน่วยงาน.. (232) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (182) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (163) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (151) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (137) ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเพชรบุรี.. (130) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี.. (112) ฝึกโครงการยุวประมง รุ่นที่ 17 .. (71) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (57) พัฒนาหน่วยงาน.. (56) จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (46)