ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาคมกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง 2564 แก่งกระจาน บ้านพุเข็ม.. (1,355)  ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (1,077) ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (1,050) ประวัติหน่วยงาน.. (1,037) ประชาคมกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง 2564 บ้านท่าเรือ.. (664) ประชาคมกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง 2564 บ้านพุบอน.. (661) ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (651) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (572) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (558) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (542) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (477) ประชาคมกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง 2564 บ้านน้ำทรัพย์.. (472) นายอำเภอแก่งกระจาน ลงเรือออกตรวจร่วมประมง.. (436) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (432) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (407) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมง เขื่อนแม่ประจันต์.. (327) ควบคุมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี.. (318) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (318) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (316) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (314)