ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (966)  ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (910) ประวัติหน่วยงาน.. (886) ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (488) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (427) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (420) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (401) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (365) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (338) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (313) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (238) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (225) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (201) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (199) ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเพชรบุรี.. (172) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี.. (154) ฝึกโครงการยุวประมง รุ่นที่ 17 .. (129) รื้อถอนเสาโพงพาง.. (102) ควบคุมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี.. (100) ชุดไกรทองแก่งกระจาน.. (98)