ประชุมเรื่องการใช้น้ำ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ประชุมเรื่องการใช้น้ำ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดการน้ำเขื่อนแก่งกระจาน มีส่วนราชการเกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งกระจาน ชั้น 2 มีนายอำเภอแก่งกระจานเป็นประธาน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!